Systemy do zarządzania centrum logistycznym – nasze TOP 10

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Systemy do zarządzania centrum logistycznym – nasze TOP 10

Centrum logistyczne to duża i wyspecjalizowana struktura, która dysponuje wydzielonym terenem i rozbudowaną infrastrukturą. Jak można zarządzać taką jednostką?

  1. System ERP – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

System ERP to jeden ze zintegrowanych systemów informatycznych dedykowanych centrom logistycznym. Jest to pakiet rozwiązań programistycznych, które znajdują zastosowanie podczas planowania zasobów przedsiębiorstwa. Podstawowym założeniem systemu ERP jest pełna integracja wszystkich działów, modułów i obszarów działalności danego przedsiębiorstwa tak, aby jak najbardziej zoptymalizować zarządzanie zasobami oraz różnego rodzaju procesy biznesowe.

  1. System CRM – Zarządzanie relacjami z klientami

System CRM wykorzystuje jedną z wielu koncepcji zarządzania, która opiera się na budowaniu długotrwałej więzi z klientami. To, na co kładzie się szczególny nacisk, to zdobywanie zaufania wszystkich odbiorców usług. Według filozofii systemu CRM należy gromadzić informacje dotyczące historii współpracy z poszczególnymi jednostkami. Na tej podstawie wyciąga się wnioski, przeprowadza analizy i wykorzystuje zdobytą wiedzę w przyszłości. 

  1. System SRM – Zarządzanie relacjami z dostawcami

System SRM to nowoczesne oprogramowanie, które wspiera współpracę przedsiębiorstwa z dostawcami. Celem systemu jest zapewnienie przejrzystości i łatwej wymiany informacji na kierunku centrum logistyczne-dostawca. Dzięki takiemu rozwiązaniu można maksymalnie zoptymalizować cykl dostaw, przyczyniając się do łatwiejszej, sprawniejszej i efektywniejszej pracy, zarówno dostawców, jak i przedsiębiorców. 

  1. System SCM – Zarządzania łańcuchami dostaw

System SCM to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów, z jakimi można spotkać się w centrach logistycznych. Powstał w celu usprawnienia planowania i optymalizowania łańcucha dostaw. Dzięki niemu możliwa jest ciągła kontrola przepływających towarów, a ponadto modyfikacja informacji i danych dotyczących wykonywanych usług. Wdrożenie systemu SCM w danym przedsiębiorstwie związane jest z ERP, który integruje całość informacji w ramach jednej spójnej aplikacji informatycznej. 

  1. System ESP – Elastyczny system produkcyjny

Elastyczny system produkcyjny ESP to zespół maszyn i urządzeń technologicznych, które wykorzystywane są w danym przedsiębiorstwie, zintegrowane przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania. Dzięki ESP istnieje możliwość ciągłego kontrolowania procesów produkcji za sprawą komputerowego układu sterowania. System jest bardzo elastyczny – w szybki sposób potrafi dostosować się do zmieniających się zadań czy poszczególnych parametrów. Bardzo często wykorzystywany jest w przemyśle ciężkim i maszynowym.

  1. System CRP – Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne

System CRP to ustalanie, pomiar, analiza oraz dostosowywanie poziomu obciążenia zasobów do możliwości produkcyjnych danego przedsiębiorstwa w określonych przedziałach czasowych. Wyniki uzyskuje się zazwyczaj na drodze bilansu, który mówi o tym, czy należy uzupełnić moc produkcyjną, zmienić założenia produkcji, czy może zrezygnować z niektórych pozycji harmonogramu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje planista bądź kierownik produkcji.

  1. System MRP – Planowanie potrzeb materialnych

System MRP to planowanie potrzeb materialnych, które obejmuje zbiór procesów i rozwiązań, umożliwiających określenie potrzeb materiałowych na podstawie informacji dotyczących struktury danego wyrobu, stanów magazynowych, zamówień i całej produkcji. Dzięki MRP można efektywnie zarządzać terminami i zgromadzonymi zapasami.

  1. System MPS – Główny harmonogram produkcji

System MPS zawiera szczegółowy plan produkcji, zastosowanych rozwiązań, terminów i informacji o wyrobie, który odnosi się do różnych okresów czasowych. Może być przygotowywany na dzień, tydzień, a czasami na cały miesiąc czy rok. Główny harmonogram produkcji w głównej mierze opiera się na informacjach zgromadzonych dzięki prognozom popytu na dany asortyment.

  1. System DRP – Planowanie potrzeb dystrybucji

System DRP może stanowić niezależny pakiet informatyczny lub jeden z modułów systemu MRP – Planowanie potrzeb materialnych. System DRP określa zapotrzebowanie na zapasy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych danego przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywany jest podczas sporządzania planu dostaw. 

  1. System APS – System automatycznego planowania

System APS to kolejne narzędzie informatyczne, którego podstawowym zadaniem jest automatyczne planowanie oraz tworzenie szczegółowego harmonogramu zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki skomplikowanym obliczeniom i bilansom można zoptymalizować plan produkcji zgodnie ze wstępnymi założeniami.

(fot. Mike/Pexels)

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*